رنگ ها درباره شما چه می گویند؟ (قسمت اول)

رنگ ها تاثیر آنی بر ما دارند.آن ها احساسات و افکار ما را شکل می دهند. درک این نکته که رنگ ها چه می گویند می تواند به شما در انتخاب رنگ مناسب برای خانه تان کمک کند.

 

عکس العمل ما در مقابل رنگ ها در سیر تکاملی گذشته ما ریشه دارد.برای مثال انسان های ماقبل تاریخ می دانستند که میوه های سمی اغلب قرمز روشن اند.

همچنین، نگرش ما در مورد رنگ ها بر اساس گذشته شخصی مان شکل می گیرد.بیشتر مردم رنگ محبوبی دارند و بسیاری از آن ها وابستگی شدیدی به فام های معینی دارند.

علاوه بر این، رنگ ها ویژگی های متمایزی دارند و تاثیر شدیدی بر حالت فیزیولوژی ما دارند.فست فود ها اغلب قرمز رنگ اند، زیرا این رنگ اشتها را تحریک می کند در حالی که معمولا مجریان تلویزیونی قبل از اجرای برنامه در اتاق های سبز رنگ خود را آرام می کنند.نگرش درباره رنگ ها در فرهنگ های مختلف تغییر می کند اما تعدادی قانون کلی و ثابت در مورد رنگ ها وجود دارد.رنگ های آتشی احساس گرما ایجاد می کنند.از یک طرف خوشایند است و از طرف دیگر (در اصطلاح از عصبانیت قرمز شدن) تحریک کننده، رنگ های سرد آرام کننده اند اما با احساساتی نظیر غم همراه اند.