بوفه فرانچسکو

نگرشی نو در طراحی منبت کاری، در اغلب محصولات نامیرا مشهود است.

مشخصات فنی
بوفه دو درب L 158 D 55 H 98
قاب آیینه L 131 D 7 H 100
بوفه سه درب L 188 D 55 H 98
قاب آیینه L 164 D 7 H 100
تمام شده

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: