فرانچسکو میزغذاخوری

نوآوری، ضامن بقای هر برند هنری است. آن را در جای جای محصولات نامیرا حس کنید.

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری L 46 D 58 H 107
تمام شده

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: