فرانچسکو پد استال

نگرشی نو در طراحی منبت کاری، در اغلب محصولات نامیرا مشهود است.

مشخصات فنی
ویترین بلند L 38 D 38 H 93
ویترین کوتاه L 38 D 38 H 63
تمام شده

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: