فرانچسکو چایی خوری

نوآوری، ضامن بقای هر برند هنری است. آن را در جای جای محصولات نامیرا حس کنید.

مشخصات فنی
صندلی آشپزخانه
پشت چوب بلند
L 38 D 41 H 92
صندلی آشپزخانه
پشت چوب کوتاه
L 38 D 41 H 77
میز چایخوری L 80 D 80 H 79
تمام شده

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: