راه های تماس با
گروه صنعتی نامیرا

2
تماس با ما

طرح و تولید سازه های چوبی

رسالت،ابتدای بولوار دلاوران،ضلع جنوبی،شماره 574
تهران – ایران

تلفن: 44 04 20 77 – 21 98+
فکس: 97 16 18 77 – 21 98+

ایمیل: info@namira-group.com

اطلاعات تماس

کیلومتر 25 جاده آبعلی،شهرک صنعتی خرمدشت
سوم شرقی،شماره 63
تهران – ایران

تلفن: 6 -34  65 21 76 – 21 98+
فکس: 64 40 21 76 – 21 98+
سامانه پیام کوتاه: 21 20 00 10

ایمیل: info@namira-group.com

فرم تماس با ما

طرح و تولید سازه های چوبی

رسالت،ابتدای بولوار دلاوران،ضلع جنوبی،شماره 58
تهران – ایران

تلفن: 32 10 44 77 – 21 98+
فکس: 97 16 18 77 – 21 98+
ایمیل: info@namira-group.com

یافت آباد،بازار مبل خلیج فارس،طبقه همکف،شماره 30
تهران – ایران

تلفن: 25 52 67 66 – 21 98+
فکس: 86 52 67 66 – 21 98+
ایمیل: info@namira-group.com