مبلمان از اِلمان های کاربردی برای خلق دکوراسیونی متفاوت در سالن پذیرایی و اتاق نشیمن به حساب می آید. انتخاب دقیق مبلمان و لوازم جانبی مناسب به فضای شما روح می بخشد و حس آرامش، راحتی و تعلق را در فضای شما به وجود می آورد.

مبلمان می تواند از لحاظ سبک، کلاسیک، مدرن یا روستیک باشد. مبلمان مدرن به علت داشتن خطوط صاف تاثیری از نظم را به بیننده القا می کند. درحالی که مبلمان کلاسیک که طرح های اصلی دارند، نوعی شکوه و اقتدار را در فضا حاکم می کند.

کالکشن مبلمان نامیرا با طراحی منحصربه فرد انتخاب اول طیف گسترده ای از مخاطبان است. کیفیت، زیبایی و دوام از اصولی است که در طراحی محصولات مدنظر قرار داده ایم. دپارتمان طراحی و توسعه مبل نامیرا، متشکل از تیمی هنرمند با نوآوری های خلاقانه خود در طراحی، رضایت خاطر مشتریان را تامین کرده اند. مطلب حائز اهمیت این است که این دپارتمان با تحقیقات پیوسته به روی خواست مشتریان و بررسی طراحان به نام جهانی تلاش می کند تا طرحی منطبق با خواست و سلیقه روز مشتریان خلق کند.

مبلمان پذیرایی
کلاسیک و با کیفیت

مبلمان پذیرایی
کلاسیک و با کیفیت

مبلمان از اِلمان های کاربردی برای خلق دکوراسیونی متفاوت در سالن پذیرایی و اتاق نشیمن به حساب می آید. انتخاب دقیق مبلمان و لوازم جانبی مناسب به فضای شما روح می بخشد و حس آرامش، راحتی و تعلق را در فضای شما به وجود می آورد.

مبلمان می تواند از لحاظ سبک، کلاسیک، مدرن یا روستیک باشد. مبلمان مدرن به علت داشتن خطوط صاف تاثیری از نظم را به بیننده القا می کند. درحالی که مبلمان کلاسیک که طرح های اصلی دارند، نوعی شکوه و اقتدار را در فضا حاکم می کند.

کالکشن مبلمان نامیرا با طراحی منحصربه فرد انتخاب اول طیف گسترده ای از مخاطبان است. کیفیت، زیبایی و دوام از اصولی است که در طراحی محصولات مدنظر قرار داده ایم. دپارتمان طراحی و توسعه مبل نامیرا، متشکل از تیمی هنرمند با نوآوری های خلاقانه خود در طراحی، رضایت خاطر مشتریان را تامین کرده اند. مطلب حائز اهمیت این است که این دپارتمان با تحقیقات پیوسته به روی خواست مشتریان و بررسی طراحان به نام جهانی تلاش می کند تا طرحی منطبق با خواست و سلیقه روز مشتریان خلق کند.

گروه صنعتی نامیرا

کیفیت را لمس کنید ،
سبک تازه ای را احساس کنید