سرویس خواب فرانچسکو

دقت در جزئیات فاصله رقبا را تعیین می کند. ما سعی می کنیم هیچ یک از جزئیات را فراموش نکنیم.

نوعی دیگر از طراحی منبت را در محصولات نامیرا تجربه کنید. دقت در ظرافت ابزارها و جزئیات، ویژگی منحصر به فرد محصولات نامیرا است.

مشخصات فنی
تخت خواب L 105 D 213 H 123
L 135 D 213 H 123
L 175 D 213 H 123
L 195 D 213 H 123
پاتختی L 58 D 43 H 60
میز آرایش
قاب آیینه
عسلی
L 145 D 46 H 87
L 100 D 8 H 107
L 52 D 39 H 50