بوفه وین تیج

ما تمام توان خود را بکار می گیریم تا ریزترین جزئیات فراموش نشود.

مشخصات فنی
بوفه سه درب L 170 D 57 H 99
قاب آیینه L 160 D 15 H 100