فرانچسکو ویترین

نگرشی نو در طراحی منبت کاری، در اغلب محصولات نامیرا مشهود است.

مشخصات فنی
ویترین بلند L 81 D 50 H 210
ویترین کوتاه L 81 D 50 H 180