بوفه کلاسیک

مشخصات فنی
ویترین دو درب چوب و شیشه L 117 D 48 H 195
ویترین تک درب چوب و شیشه L 70 D 48 H 195