فرانچسکو آشپزخانه

دوخت ها و فرم های زیبای کلاسیک بر روی صندلی های مدرن، خلق ترکیبی منحصر به فرد

مشخصات فنی
صندلی آشپزخانه
پشت پارچه بلند
L 68 D 60 H 93
صندلی آشپزخانه
پشت پارچه کوتاه
L 68 D 60 H 79