میز ناهار خوری کوئین آن

ظرافت و پایبندی به زیبایی و استحکام مبلمان کلاسیک، کاربرد این صندلی ها را در منازل، دفاتر و حتی مکان های عمومی میسر ساخته است.

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری L 50 D 54 H 107