میز ناهار خوری وین تیج

شکستن مرز الگوها و استانداردها، تغییر فرم پایه ها و صفحه میزها، صندلی ها و دست یابی به یک ترکیب ناب و کاملا خاص.

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری L 59 D 66 H 98