میز ناهار خوری ماتیس

نوعی دیگر از فرم پایه ها و میزها،
طراحی بدون مرز، را در این سری از محصولات تجربه کنید .

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری بلند
صندلی غذا خوری کوتاه
L 54 D 59 H 126
L 54 D 57 H 113