فرانچسکو

استحکام توام با زیبایی و احساس خوب لمس چوب، چیزی است که پیوسته در محصولات نامیرا، بارز و برجسته است.

مشخصات فنی
مبلمان 7 نفره فرانچسکو
مبل تک نفر L 86 D 88 H 87
مبل دو نفره
مبل سه نفره
L 150 D 88 H 87
L 190 D 88 H 87
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 100 D 100 H 48
L 125 D 65 H 48
میز کنار مبل L 55 D 55 H 59