کوئین آن

طرح های کلاسیک فرانسوی با حجم زیادی از چوب، هنوز هم در محافل رسمی طرفداران خاص خود را دارد.

مشخصات فنی
مبل تک نفر L 70 D 82 H 102
مبل دو نفره
مبل سه نفره
L 132 D 82 H 102
L 169 D 82 H 102
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 100 D 100 H 48
L 125 D 65 H 48
میز کنار مبل L 55 D 55 H 57