مبل کلاسیک

ترکیب هنر خراطی، منبت کاری و درودگری، همراه با روکش های ریشه، سبک خالص دیگری از مبلمان فرانسوی را برای شما به ارمغان می آورد.

مشخصات فنی
مبل تک نفر L 70 D 76 H 103
مبل دو نفره
مبل سه نفره
L 128 D 76 H 103
L 170 D 76 H 103
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 100 D 100 H 48
L 125 D 65 H 48
میز کنار مبل L 55 D 55 H 57