وین تیج

جسارت ترکیب فرم های کلاسیک با راحتی و رنگ های مبلمان مدرن در طراحی محصولات نامیرا، سبک جدیدی از مبلمان را به مصرف کنندگان به ویژه جوانان ارائه کرده است.

مشخصات فنی
مبل تک نفر L 96 D 100 H 90
مبل دو نفره
مبل سه نفره
L 155 D 100 H 93
L 203 D 100 H 93
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 117 D 117 H 46
L 140 D 81 H 46
میز کنار مبل L 70 D 70 H 48