ماتیس

لمس چوب طبیعی و لذت نوازش یک موجود زنده، حجم های منحنی که بر روی چوب ایجاد شده اند چشم هر بیننده ای را می نوازد.

مشخصات فنی
مبل تک نفر L 80 D 90 H 110
مبل سه نفره L 199 D 92 H 114
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 100 D 100 H 46
L 123 D 63 H 46
میز کنار مبل L 57 D 57 H 54