مبل اسکار

اسکار، طرحی برای آنان که هنوز مبلمان تمام کلاسیک و اصالت آن را ترجیح می دهند.

مشخصات فنی
مبل تک نفر L 77 D 86 H 110
مبل دو نفره
مبل سه نفره
L 140 D 86 H 110
L 188 D 86 H 110
میز جلو مبل مربع
میز جلو مبل مستطیل
L 100 D 100 H 45
L 117 D 65 H 45
میز کنار مبل L 55 D 55 H 53